3.07.2011

Ala ma fonta!
warsztaty projektowania krojów pism
przeznaczonych do publikacji dla dzieci


Typography for kids!
Typography workshop: designing typefaces for children's book
  
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Wydział Projektowy
Academy of Fine Arts in Katowice
Faculty of Design
ul. Koszarowa 19
asp.katowice.pl  


25 marca – 30 listopada 2011
z wyjątkiem lipca i sierpnia
w trybie trzydniowych sesji weekendowych raz w miesiącu
zajęcia prowadzone będą w języku angielskim
25th of March – 30th of November 2011
3-day weekend workshop once a month (except July and August)


_____________________________________________________________________ 


25–27 marca 
Obszary i zakres badań naukowych w dziedzinie typografii dla publikacji dziecięcej
Fields and methods of research in contemporary typography for children's publication
Anne Bessemans + Eben Sorkin


15–17 kwietnia
Projektowanie fontów dla dzieci. Praktyka.
Designing fonts for children's publication. Practice
Anne Bessemans + Martin Majoor


13–15 maja
Projektowanie fontów dla dzieci. Praktyka – zastosowanie programu Fontlab
Designing and digitalizing fonts for children's publication. Practice in Fontlab
Martin Majoor + Filip Blažek


10–12 czerwca
Projektowanie fontów dla dzieci. Praktyka – zastosowanie programu Fontlab
Postprodukcja – techniki digitalizacji – Filip Blažek
Rysowanie w Fontlabie przydatne skróty i triki – Marian Misiak
Marian Misiak dodatkowo prezentuje plon swojej wyprawy do Jordanii: „Książki dla dzieci, w języku arabskim. Ze zbiorów kolekcjonera. Dokument”.
Designing and digitalizing fonts for children's publication. 
Practice in Fonlab
Techniques and postproduction in Fontlab – Filip Blažek
Drawing in FontLab; useful tricks – Marian Misiak
Additionally, Marian Misiak will present the documentary on Arabic children's books from a collector he met in Jordan. 
Filip Blažek + Marian Misiak
przerwa wakacyjna / summer break
wrzesień
Projektowanie fontów dla dzieci. Praktyka – zastosowanie programu Fontlab
Designing and digitalizing fonts for children's publication. Practice in Fonlab
Marian Misiak + Martin Majoor


październik
Projektowanie fontów dla dzieci. Praktyka – zastosowanie programu Fontlab
Designing and digitalizing fonts for children's publication. Practice in Fonlab
Marian Misiak + Filip Blažek


listopad
Projektowanie fontów dla dzieci. Podsumowanie.
Designing and digitalizing fonts for children's publication. Assessment 
Marian Misiak + Martin Majoor


_____________________________________________________________________  


Zapraszamy do udziału w warsztatach nauczycieli akademickich i studentów zainteresowanych projektowaniem krojów tekstowych przeznaczonych dla najmłodszych czytelników.


Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie ankiety i portfolio, które należy wysłać na adres:
ewasatalecka@ewasatalecka.a4.pl
do 15 marca 2011


16 marca 2011 komisja kwalifikacyjna w składzie:
Przewodnicząca – Dziekan Wydziału Projektowego – Justyna Lauer
dr Anna Machwic – Pracownia Projektowania Ilustracji i Publikacji Dziecięcej
dr Jacek Mrowczyk – Pracownia Typografii
dr Ewa Satalecka – kurator warsztatów


wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 10 osób ASP Katowice i 10 osób spoza naszej uczelni i 5 osobową grupę rezerwową.
Zainteresowanych powiadomimy do 17 marca 2011 drogą mailową o przyjęciu na warsztaty i terminach najbliższych zjazdów.
Koszt udziału w całym cyklu wynosi 550 PLN.
Pełną kwotę należy wpłacić na konto:


Prosimy zabrać ze sobą na pierwsze spotkanie kopię dowodu wpłaty.


Osoby odpowiedzialne, z którymi należy się kontaktować w razie pytań:
sprawy merytoryczno-programowe
kurator: Ewa Satalecka
ewasatalecka@ewasatalecka.a4.pl


Warsztaty dofinansowano z grantu MKiDN

No comments:

Post a Comment